573Cinccino

Cinccino 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 21.0 cm Rộng: 21.7 cm Sâu: 27.3 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).