574Gothita

Gothita 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 6.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)