574Gothita

Gothita 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 6.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gothita 02

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trên xuống. Dán tóc, nơ vào đầu trước khi đóng ở đáy. Sau khi làm phần đầu, làm phần thân từ trên xuống, dán hai cánh tay, chân và đóng ở chi tiết 30. Đặt một quả nặng vào trong thân trước khi đóng để mô hình tự đứng.
Cao: 11.5 cm Rộng: 6.9 cm Sâu: 7.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).