575Gothorita

Gothorita 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 5.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gothorita 02

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ dưới lên trên. Trước khi đóng đầu, hãy dán tất cả các phần bím tóc vào đầu. Sau đó, làm phần thân từ trên xuống, dán nơ và cánh tay. Dán đầu vào thân trước khi làm chân. Đặt vật nặng vào giữa hai chân để giữ mô hình đứng. Sau khi dán hai chân vào cơ thể và đóng mô hình bằng chi tiết 48.
Cao: 16.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 9.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).