576Gothitelle

Gothitelle 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gothitelle 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gothitelle 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán từng bộ phận vào thân khi đến lượt. Đối với phần đầu, làm từ trên xuống và dán tóc trước khi đóng phần đầu với chi tiết 12. Đối với phần thân dưới, làm các chân trước rồi dán các mảnh khác trước khi đóng ở chi tiết 44.
Cao: 20.3 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).