576Gothitelle

Gothitelle 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gothitelle 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).