577Solosis

Solosis 01

Hướng dẫn: Làm phần mặt trước. Sau đó, làm phần sau đóng ở vị trí hai phần tiếp xúc nhau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: renzo
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).