579Reuniclus

Reuniclus 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết đáy của phần phía sau.
Cao: 19.9 cm Rộng: 48.1 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).