580Ducklett

Ducklett 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ trên xuống, đóng ở dưới cùng của cơ thể và dsan các chân vào sau đó. Hãy cẩn thận với lông đầu và cánh.
Cao: 16.3 cm Rộng: 12.3 cm Sâu: 12.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)