581Swanna

Swanna 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 18.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Swanna 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Có hai mẫu để bạn chọn. Do đó, chỉ in những trang bạn cần.
Cao: 25.0 cm Rộng: 54.1 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 6-7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).