582Vanillite

Vanillite 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.5 cm Rộng: 8.9 cm Sâu: 8.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vanillite 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 12.1 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 7.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vanillite 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 12.0 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 7.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).