583Vanillish

Vanillish 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 18.7 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 10.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vanillish 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy. Làm đế để giữ mô hình đứng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).