584Vanilluxe

Vanilluxe 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 21.4 cm Rộng: 22.9 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 6+1 Độ khó: 4 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vanilluxe 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 21.0 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 10.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).