585Deerling

Deerling 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán tai (và hoa) tùy ý. Làm và dán chân ngay khi bạn có thể. Đóng ở phía sau, sau đó dán đuôi vào. Có sẵn các tệp PDF cho tất cả các mùa.
Cao: 15.8 cm Rộng: 4.9 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).