586Sawsbuck

Sawsbuck Spring 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở móng chân sau.
Cao: 33.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 27.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sawsbuck Winter 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ mũi, làm xung quanh đầu. Làm bờm và gạc, nhưng chỉ dán gạc vào đầu SAU KHI đã dán bờm xong. Làm chân từ móng guốc lên. Đóng ở phía sau và dán đuôi vào. Đặt vật nặng vào 3 chân đứng thẳng để có thể đứng được.
Cao: 19.8 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).