587Emolga

Emolga 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số, nhưng hãy đảm bảo làm và dành sự kết hợp đuôi và lưng trước khi dán. Hãy cẩn thận với đuôi và bàn chân.
Không cần dán phần đế, chỉ cần đặt nó dưới phần đuôi.
Cao: 17.1 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 13.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Emolga 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở phía sau cánh.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 16.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).