588Karrablast

Karrablast 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 16.6 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 8.8 cm
Số trang: 3+1 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Karrablast 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 7.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).