589Escavalier

Escavalier 01

Hướng dẫn: Làm phần thân trên từ mào xuống nửa thân. Làm phần thân từ dưới lên, đóng ở chi tiết tiếp giáp với phần trên.
Cao: 27.0 cm Rộng: 28.2 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Escavalier 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ mào và đầu. Mẫu này không thể tự đứng được nên cần làm một đế để giữ đứng.
Cao: 21.0 cm Rộng: 25.2 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 5+1 Độ khó: 7 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).