591Amoonguss

Amoonguss 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Amoonguss 02

Hướng dẫn: Bắt đầu với phần dưới của cơ thể, đóng ở phần trên. Dán miệng trước khi đóng thân và dán tay ngay sau khi đóng. Bắt đầu làm nấm với mảnh 16 và làm xung quanh nó, đóng tại nơi tiếp giáp với thân. Dùng bút chì để làm tròn các mảnh và cho nó có hình dạng tròn trịa hơn.
Cao: 14.4 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Amoonguss 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).