592Frillish

Frillish ♀ 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 17.6 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Frillish ♂ 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.5 cm Sâu: 8.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).