593Jellicent

Jellicent ♀ 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.8 cm Rộng: 23.8 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jellicent ♂ 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 23.0 cm Rộng: 23.8 cm Sâu: 21.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).