594Alomomola

Alomomola 01

Hướng dẫn: Làm từ mũi đến đuôi. Đế yêu cầu có vật nặng để đứng, nếu bạn chọn sử dụng nó.
Cao: 17.5 cm Rộng: 3.4 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 2+1 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alomomola 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Làm đế để giữ mô hình đứng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 3.8 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 3+1 Độ khó: 3 Tác giả: Rex
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alomomola 03

Hướng dẫn: Làm phần thân từ hai đầu vào, đóng ở vòng thân giữa. Hai vây riêng biệt, làm và dán vào sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 5.2 cm Sâu: 11.8 cm
Số trang: 0 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).