595Joltik

Joltik 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở giữa hai chân.
Cao: 10.0 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Joltik 02

Hướng dẫn: Làm từ khuôn mặt qua phần còn lại của cơ thể và đóng lại ở bàn chân sau. Bàn chân khá nhỏ và nhiều gai.
Cao: 11.7 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 15.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Joltik 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bụng.
Cao: 12.0 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).