596Galvantula

Galvantula 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bụng dưới (chi tiết không có khớp nối).
Cao: 16.6 cm Rộng: 27.0 cm Sâu: 28.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galvantula 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bụng dưới phía sau. Sau đó, làm và dán các chân vào cơ thể.
Cao: 18.0 cm Rộng: 27.9 cm Sâu: 27.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).