597Ferroseed

Ferroseed 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm và dán các gai vào thân.
Cao: 10.0 cm Rộng: 8.8 cm Sâu: 8.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ferroseed 02

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm và dán các gai vào thân.
Cao: 11.0 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).