598Ferrothorn

Ferrothorn 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở dưới cùng. Chỉ cần in một trong hai trang 4 hoặc 5.
Cao: 13.3 cm Rộng: 22.0 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ferrothorn 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy thân.
Cao: 21.0 cm Rộng: 40.8 cm Sâu: 32.4 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).