599Klink

Klink 01

Hướng dẫn: Làm mũi và dán nó lên mặt. Dán các miếng bên lại với nhau và sau đó dán toàn bộ mặt bên vào miếng phía sau. Sau đó, làm thêm một cái khác để hoàn thành.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 2.5 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Klink 02

Hướng dẫn: Làm mũi và dán nó lên mặt. Dán các miếng bên lại với nhau và sau đó dán toàn bộ mặt bên vào miếng phía sau. Sau đó, làm thêm một cái khác để hoàn thành.
Cao: 10.0 cm Rộng: 12.3 cm Sâu: 1.9 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).