600Klang

Klang 01

Hướng dẫn:  Làm các phần sau: Big Gear, 1 Top Left Gear, 2 Middle Gear
Cao: 15.8 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 15.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Klang 02

Hướng dẫn: Chỉ làm các chi tiết trên phương thẳng đứng.
Cao: 13.3 cm Rộng: 20.5 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Klang 03

Hướng dẫn: Làm mũi và dán nó lên mặt. Dán các miếng bên lại với nhau và sau đó dán toàn bộ mặt bên vào miếng phía sau.
Cao: 12.7 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 3.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).