601Klinklang

Klinklang 01

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng lẽ rồi dán chúng lại với nhau.
Cao: 15.8 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 15.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Klinklang 02

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng lẽ rồi dán chúng lại với nhau.
Cao: 13.3 cm Rộng: 20.5 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Klinklang 03

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng lẽ rồi dán chúng lại với nhau.
Cao: 12.7 cm Rộng: 20.5 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).