602Tynamo

Tynamo 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Sau đó, dán các vây vào thân.
Cao: 12.2 cm Rộng: 6.3 cm Sâu: 26.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).