604Eelektross

Eelektross 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 29.6 cm Sâu: 50.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).