606Beheeyem

Beheeyem 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trên xuống, đóng ở đáy. Làm phần thân từ dưới lên, đóng ở cổ. Sau đó, dán đầu vào thân.
Cao: 22.9 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Beheeyem 02

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trên xuống, đóng ở đáy. Làm phần thân từ dưới lên đến cổ. Sau đó, dán đầu vào thân.
Cao: 21.0 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).