607Litwick

Litwick 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Trước khi đóng ở đáy sau, hãy dán ngọn lửa trên đầu trước.
Cao: 19.0 cm Rộng: 11.5 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Litwick 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Trước khi dán miếng cuối cùng, hãy dán ngọn lửa trên đầu trước.
Cao: 11.4 cm Rộng: 6.7 cm Sâu: 6.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).