608Lampent

Lampent 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 15.4 cm Rộng: 17.1 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 5+1 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lampent 02

Hướng dẫn: Phần đầu làm từ trên xuống cổ. Phần thân làm từ dưới lên đến cổ.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.9 cm Sâu: 16.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).