609Chandelure

Chandelure 01

Hướng dẫn: Phần đầu làm từ trên xuống. Phần thân làm từ dưới lên, đóng ở cổ.
Cao: 34.0 cm Rộng: 35.6 cm Sâu: 11.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chandelure 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Thân, sọc đen, gai trên đầu, gai dưới thân, ngọn lửa ở trên, “cánh tay”, chân đế.
Cao: 31.7 cm Rộng: 31.6 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 13 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chandelure 03

Hướng dẫn: Khi làm phần đầu, không đóng ở mảnh 15 cho đến khi đã dán các chi tiết 18-30 vào gốc ngọn lửa và mắt ở các điểm mong muốn. Cánh tay là bộ phận khó làm nhất. Nên tạo vòng xoáy của phần cong và ngọn lửa (chi tiết 31-35, 40-44) trước và dán chúng lại với nhau. Sau đó, làm cánh tay bắt đầu từ ngọn lửa về thân.
Cao: 18.8 cm Rộng: 19.0 cm Sâu: 7.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).