610Axew

Axew 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Đặt một vật nặng nhỏ vào đuôi trước khi đóng để làm cho nó đứng vững.
Cao: 15.7 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 15.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Axew 02

Hướng dẫn:  Làm theo thứ tự: Sừng, đầu, ngà, cổ, thân trên, tay, chân, thân dưới, đuôi.
Cao: 14.0 cm Rộng: 8.7 cm Sâu: 12.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Axew 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Đặt một vật nặng nhỏ vào đuôi trước khi đóng để làm cho nó đứng vững.
Cao: 15.1 cm Rộng: 9.3 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Axew 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Đặt một vật nặng nhỏ vào đuôi hoặc chân trước khi đóng để làm cho nó đứng vững.
Cao: 13.0 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).