611Fraxure

Fraxure 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, nhưng nhớ gắn bất kỳ bộ phận nào có liên quan (ngà-đầu, cánh tay-thân) trước khi đóng các bộ phận đó.
Cao: 16.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)