612Haxorus

Haxorus 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Đặt thêm vật nặng vào bàn chân để giữ mô hình đứng.
Cao: 30.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 36.1 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Haxorus 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Đặt thêm vật nặng vào bàn chân để giữ mô hình đứng.
Cao: 25.0 cm Rộng: 20.2 cm Sâu: 35.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Haxorus 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. bắt đầu từ đầu và làm việc xuống. Tất cả các phần được tách ra đều có số ghi chú nơi chúng cần dán vào. Cần một vật nặng nhỏ ở bàn chân để giúp đứng, vì đuôi khá nặng.
Cao: 17.7 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 31.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).