613Cubchoo

Cubchoo 01

Hướng dẫn: Đọc hướng dẫn trong tệp pdo.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.3 cm Sâu: 15.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cubchoo 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu, thêm tai, mõm, mũi. Tiếp tục làm phần trên của cơ thể, dán tay, chân, đuôi và đóng ở mông.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 7.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cubchoo 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân hoặc bẹm.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 12.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).