614Beartic

Beartic 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân. Cẩn thận với phần lông giữa hai chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).