615Cryogonal

Cryogonal 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở mặt sau.
Cao: 14.6 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 1.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cryogonal 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ mắt và làm số xung quanh nó. Dán các phần phụ ngay sau khi đến thứ tự của chúng. Đóng ở phía sau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 12.6 cm Sâu: 2.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cryogonal 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở mặt sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 5.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cryogonal 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở phía sau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 3.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).