616Shelmet

Shelmet 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở hai bên vỏ.
Cao: 10.0 cm Rộng: 6.4 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shelmet 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 12.0 cm Rộng: 7.1 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).