617Accelgor

Accelgor 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 18.2 cm Rộng: 28.4 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).