617Accelgor

Accelgor 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 18.2 cm Rộng: 28.4 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Accelgor 02

Hướng dẫn: Làm từ dưới ngược về thân, đóng ở chi tiết mặt đen.
Cao: 19.0 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 32.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).