618Stunfisk

Stunfisk 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 4.7 cm Rộng: 32.2 cm Sâu: 30.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Stunfisk 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bụng.
Cao: 7.0 cm Rộng: 27.0 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Stunfisk 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 13.0 cm Rộng: 23.1 cm Sâu: 16.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).