621Druddigon

Druddigon 01

Hướng dẫn: Mô hình gồm hai phần: phần đầu và phần thân. Bắt đầu từ phía trên và đóng ở phía dưới. Miệng khá khó để làm. Phần thân bắt đầu từ đuôi và đóng ở cổ. Đôi cánh cũng rất phức tạp, hướng dẫn về cách làm xem trong tệp pdo. Trước khi đóng, hãy dán cánh vào thân và thêm vật nặng cho đến khi nó đứng vững.
Cao: 19.0 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Druddigon 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 26.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 33.2 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).