622Golett

Golett 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).