623Golurk

Golurk 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ đầu xuống, đóng ở đáy. Sau đó, dán chân và tay vào thân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.2 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Golurk 02

Hướng dẫn: Làm phần thân từ đầu xuống, đóng ở đáy. Sau đó, dán chân và tay vào thân.
Cao: 22.7 cm Rộng: 21.9 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).