624Pawniard

Pawniard 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.8 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pawniard 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở các phần đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 19.0 cm Sâu: 7.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).