625Bisharp

Bisharp 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 25.2 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 8.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bisharp 02

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống. Sau đó, dán tay chân vào thân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bisharp 03

Hướng dẫn: Phần thân trên là từ đầu xuống đóng ở bụng. Phần thân dưới làm từ chân lên. Sau đó, dán hai phần vào với nhau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bisharp 04

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ mũ, làm toàn bộ bên ngoài, dán phần bên trong và đóng lại. Tiếp theo làm khuôn mặt, bắt đầu từ mắt và cẩn thận khi làm miệng. Dán phần lưỡi vào mũ trước khi dán phần mặt vào mũ. Làm phần thân với các bộ phận tách rời và dán các lưỡi dao giữa thân trên, thân giữa và chân. Các lưỡi dao khác nhau, mỗi lưỡi phù hợp với một bộ phận của cơ thể. Hướng dẫn thêm về cách làm các lưỡi dao trong tệp pdo. Làm chân từ dưới lên. Đặt vật nặng vào bên trong chân để giữ đứng.
Cao: 17.6 cm Rộng: 14.7 cm Sâu: 7.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).