626Bouffalant

Bouffalant 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 28.4 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bouffalant 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 15.6 cm Rộng: 23.8 cm Sâu: 24.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).