627Rufflet

Rufflet 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cẩn thận khi làm đầu và chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 19.4 cm Sâu: 13.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rufflet 02

Hướng dẫn: Đầu tiên là làm phần đầu. Sau đó, làm lông quanh đầu. Những chiếc lông này bạn PHẢI gấp tất cả các đường kẻ để lông trông đẹp. Làm lông theo thứ tự từ mặt ra sau đầu. Tiếp tục dán các cánh. Dán lông đầu và cổ vào thân trước khi đóng ở một trong hai chân. Dán các chân lên mô hình và để khô theo cách bạn muốn mô hình đứng.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).