628Braviary

Braviary 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ ra sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 35.7 cm Sâu: 22.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)