628Braviary

Braviary 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ ra sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 35.7 cm Sâu: 22.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Braviary 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ lông đầu, lông cổ, rồi đến mỏ ngược về cổ. Tiếp tục làm xuống cánh. Đến chi tiết 55, 84 và 85, hãy nhớ gấp những mảnh này lại để có được những chiếc chân đẹp hơn. Làm chân và dán chúng trước khi làm phần còn lại của cơ thể. Đóng ở chi tiết 85 vào chân phải hoặc chân trái. Cuối cùng, dán lông đuôi vào giữa các chân và chi tiết 78-82.
Cao: 21.6 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 23.8 cm
Số trang: 10+4 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Braviary 03

Hướng dẫn: Làm từ mỏ ra sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 30.5 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).